CTO afgestudeerd op de invloed van agile werken voor software ontwikkelaars

3,5 jaar combineerde Cindy van Dorst, CTO Orcagroup, haar werkzaamheden met haar masteropleiding in Business Process Management and IT. Eind juni heeft ze met een ‘dikke 8’ haar opleiding aan de Open Universiteit afgerond. Uiteraard zijn we niet alleen ontzettend trots op dit fantastisch behaalde resultaat. Haar onderzoeken hebben ook geleid tot nieuwe inzichten welke ook zeer goed toepasbaar zijn op de dagelijkse manier van werken binnen OrcaGroup.

Analytisch voordeel voor OrcaGroup
Cindy van Dorst: “De master heeft mij niet alleen op persoonlijk vlak verrijkt. Het nog beter kunnen analyseren van processen draagt ook bij aan de verbeterde functionaliteiten van producten van OrcaGroup, zoals iTel Alert. De OrcaGroup ambitie is om steeds een beetje beter te worden, persoonlijk… maar zeker ook als team!”

Onderzoeksvraagstuk: wat in agile zorgt voor hogere motivatie
We weten dat de invloed van motivatie van software ontwikkelaars op de productiviteit en kwaliteit groot is. Maar hoe kunnen we deze motivatie beïnvloeden? Agile heeft een positief effect op de mate van tevredenheid, motivatie en werkplezier. Kijkend naar de resultaten uit het onderzoek, concludeerde Cindy het volgende: “Agile heeft op de volgende motivatiefactoren een zeer positieve uitwerking: Identificatie met de taak, medezeggenschap, gevoel van verbondenheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Neem je de afzonderlijke agile principes in ogenschouw dan valt op dat zaken die gerelateerd zijn aan samenwerking, en korte/interactieve karakter sterk bijdragen aan gemotiveerde ontwikkelaars.”

Opzet masters
Business Process Management and IT kijkt naar de inrichting en prestaties van bestaande bedrijfsprocessen. De opleiding analyseert deze met het oog op de aansluiting tussen de procesdoelstellingen en -uitkomsten en de mogelijke verbeteringen door middel van innovatieve inzet van IT. Nieuwe of bestaande werksystemen worden ontworpen waarbij expliciet rekening wordt gehouden met de manier waarop verbeteringen voor de organisatie gerealiseerd kunnen worden en hoe bijvoorbeeld de organisatie brede impact van nieuwe IT-faciliteiten goed ingebed kunnen worden.

Deel dit bericht