Hercertificering ISO 9001

Onder toeziend oog van Susan Willems van KAM Consultants vindt er momenteel een interne audit plaats. Een hercertificering van de eerder door OrcaGroup behaalde ISO 9001. In 2015 zijn er namelijk nieuwe inzichten ontstaan in de prestaties van organisaties en de verbetermogelijkheden binnen processen.

Susan Willems, Certificatie Specialist, licht toe: “Waar ISO 9001 in het verleden voornamelijk was gebaseerd op reactieve verbetering, staat in ISO 9001:2015 voornamelijk het proactief verbeteren aan de hand van het borgen van risico’s en het benutten van kansen centraal. De eerste ervaringen hiermee hebben direct al nuttige informatie en verbeteringen opgeleverd. Goed voor de organisatie en dus zeker voor de klant! Gezamenlijk met KAM Consultants is de update naar de nieuwe norm uitgevoerd waarbij vooral het continu verbeteren van de organisatie centraal heeft gestaan.” Huib Korsten, directeur OrcaGroup: “Betrouwbaarheid is hét uitgangspunt voor onze dienstverlening. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem is daarbij een eerste vereiste. Met de vernieuwing van de certificering zijn we klaar voor de toekomst én is voor onze klanten duidelijk dat ze op OrcaGroup kunnen blijven vertrouwen.