Locatie gebaseerd oproepen en privacy als zoet en zuur?

“Locatie gebaseerd oproepen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze voelen voor mij een beetje als zoet en zuur en toch is de combinatie bij incident notificatie veel besproken.”

GeoFence lokatiegebaseerd BHV alarmering app

Een op locatie gebaseerde dienst kan, in combinatie met een smartphone, de locatie van de gebruiker bepalen. Bij het melden van bijvoorbeeld een ernstig ongeval wordt het vitale belang vaak wel gezien. Maar wanneer het systeem 24/7 de locatie van de hulpverlener kan bepalen ontstaat ook een ander sentiment. Een organisatie wil zo snel mogelijk reageren bij een incident en daarvoor de mensen oproepen die het dichtst in de buurt van het incident zijn. Daarvoor zijn locatiegegevens nodig. Op dat moment maakt de information security officer zich zorgen om compliance met de AVG. En de hulpverlener vraagt zich af hoe het zit met zijn privacy. En kan de leidinggevende nu altijd zien waar zijn collega is?

De AVG moet zorgen voor versterking en uitbreiding van privacy-rechten en legt meer verantwoordelijkheid bij de organisaties. Het vraagt echter nogal wat van een organisatie. Ik hoop maar dat het meer wordt dan een papieren tijger waarvoor mensen vooral bang zijn vanwege hoge boetes.

Privacy is geen aan of uit switch, eerder een weegschaal. De vraag is hoeveel privacy mag je verwachten en hoe belangrijk is het bedrijfsbelang? En rechtvaardigt dit een inbreuk op je privacy?

Het is niet mijn bedoeling om een gesprek op te starten over de juridische grondslag maar ik ben oprecht benieuwd naar de mening van onze (toekomstige) gebruikers. Ondertussen blijven wij bij OrcaGroup zorgvuldig kijken naar de combinatie van toegankelijkheid en veiligheid. Daarbij zoeken we steeds naar nieuwe kansen om op een intelligente manier de gevolgen van een incident te minimaliseren door een veilige en goede informatievoorziening.