Zanders Consulting & Training

Zanders

Zanders Consulting & training is voor OrcaGroup kennis- & sparringspartner op het gebied van crisismanagement, crisisbeheersing en veiligheid.
Het is een bureau dat zich bezig houdt met advies, training en onderzoek waarbij de wens van de klant en de haalbaarheid van het resultaat voorop staan.

De doelstelling van Zanders Consulting & Training is mensen en organisaties te helpen structuren en vaardigheden voor besluitvorming, management en communicatie te verbeteren. De mens in de organisatie staat hierbij centraal, zij zijn immers de motor van het bedrijf. Investeren in mensen verbetert prestaties en betere prestaties leiden tot hogere opbrengsten. Dit is een overtuiging die door OrcaGroup gedeeld wordt.

Naar partner