Recovery Feature

Calamiteit en ligt uw IT plat? Recovery feature biedt dé oplossing!

Een on-site implementatie van het iTel Alert alarmeringsinstallatie kent vele voordelen. Maar wat als alarmering nodig is bij een incident dat ook jouw IT omgeving beïnvloedt? Dan biedt de onlangs geïntroduceerde Recovery Feature uitkomst. Ontstaat er een IT storing of is bijvoorbeeld door brand het pand niet langer toegankelijk, met deze feature kan je voortaan toch de betrokkenen juist alarmeren via het externe platform van OrcaGroup.

Werkwijze

In het kort: met Recovery feature van OrcaGroup kan alarmering snel vanuit een andere locatie worden uitgevoerd. Hoe werkt het? Samen met de klant bepalen we de frequentie hoe vaak een kopie van alle gegevens moet worden gemaakt. Een dergelijke kopie wordt vervolgens geüpload naar het beveiligde platform van OrcaGroup. Als de klant niet via de eigen omgeving kan alarmeren, dan kan hij alsnog alarmeren dan wel notificeren via het platform van OrcaGroup. Staat het interne beleid niet toe om continue naar een extern platform als dat van OrcaGroup te uploaden, dan behoort zelf opslaan via een laptop op een andere locatie ook tot de mogelijkheden. Op het moment van een storing kunnen vanaf deze laptop de scenario’s naar het OrcaGroup platform worden geüpload, waardoor de betrokkenen juist worden geïnformeerd.

Ervaringsverhaal

“Toen we besloten om de OrcaGroup hosted iTel Alert omgeving als uitwijk locatie te gaan gebruiken, was minimale beheerlast cruciaal. Door on-site het UMCN systeem geautomatiseerd back-ups van alle versleutelde data naar een ZIP bestand weg te schrijven hebben we dit ondervangen. Deze data kan binnen enkele minuten, door een UMCN medewerker, worden ingelezen in de hosted iTel Alert omgeving. Op de uitwijklocatie zijn alle gewenste communicatie mogelijkheden spraak, sms, e-mail en push messaging beschikbaar. Uiteraard is ook aan het veiligheidsaspect gedacht. Zo kan men enkel ingelogd in het UMCN domein handelingen verrichten. Vanwege privacy redenen hebben we vooralsnog niet gekozen voor een automatische oplossing. In een later stadium kiezen we wellicht voor een uitbreiding middels een geautomatiseerd transport.”

Interesse?

Benieuwd naar de mogelijkheden binnen jouw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op via sales@orcagroup.com of 0412-695100.